Tin ngân hàng

Nợ xấu từ trước đến nay luôn là “bóng ma” đè nặng lên hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian gần đây, nhiều văn bản, chính sách đã được ban hành để tạo khung pháp lý cho việc xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường.Tin Lãi Suất

 Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong những tháng cuối năm, lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, chưa đáp ứng được các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, đặc biệt là lãi suất huy động trung và dài hạn.