Thông tin tỷ giá

Cung cầu thị trường ngoại tệ bớt căng thẳngĐăng ngày: 09/07/09

Cơ bản tỷ giá USD/VND vẫn diễn biến phù hợp với các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mặc dù có sức ép tăng từ cuối tháng 3 nhưng cơ bản tỷ giá USD/VND vẫn diễn biến phù hợp với các chỉ số kinh tế vĩ mô (lạm phát 5 tháng đầu năm là 2,12%, cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt không lớn...).

Điều này góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho hàng xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ổn định cán cân thanh toán quốc tế và quản lý nợ nước ngoài.

Để có được kết quả trên là do trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để chấn chỉnh hoạt động ngoại hối, ổn định thị trường tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công bố công khai, rộng rãi các thông tin về tình hình ngoại hối, tỷ giá nên đã hạn chế tâm lý găm giữ ngoại tệ của các doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước giảm lãi suất cho vay và huy động bằng USD tương ứng xuống mức không quá 3%/năm và 1,5% kể từ ngày 1/6/2009.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Hiệp hội Ngân hàng yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần đồng thuận giảm lãi suất huy động và cho vay bằng ngoại tệ như các ngân hàng thương mại nhà nước kể từ ngày 8/6/2009.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấn chỉnh việc xác nhận thanh toán qua ngân hàng của các Ngân hàng thương mại theo qui định của Bộ Công Thương nhằm tăng cường biện pháp kiểm soát nhập siêu năm 2009 và quản lý chặt chẽ hơn việc xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho doanh nghiệp.

Theo TTXVN/Vietnam+