Thị trường ngoại tệ

Hạ lãi suất USD tăng thanh khoản cho thị trường ngoại tệĐăng ngày:

 
Nhằm bình ổn thị trường ngoại hối, giảm tình trạng doanh nghiệp găm giữ ngoại tệ, tăng nhu cầu vay USD, giảm mất cân đối giữa dư nợ VND và dư nợ USD, các ngân hàng đang điều chỉnh đưa lãi suất USD về mặt bằng mới. Lãi suất huy động USD tối đa còn 1,5%/năm, lãi suất cho vay USD còn 3%/năm.

      Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn thận trọng trong việc hạ lãi suất huy động USD bởi lý do từ giờ đến cuối năm nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp tương đối lớn chuẩn bị cho nhập khẩu hàng hoá vào cuối năm. Ông Phạm Duy Hưng - Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á cho rằng, nếu hạ quá nhanh có thể khiến khách hàng rút tiền gửi. Hơn nữa, nếu giảm lãi suất huy động USD sẽ kéo theo tổng tiền gửi bằng ngoại tệ giảm, hệ luỵ là tổng tài sản của ngân hàng cũng giảm. Nhưng nếu không giảm thì sẽ lỗ về ngoại tệ, khó có thể cân đối được đầu vào - đầu ra, không cân đối được nguồn. Vì vậy việc giảm lãi suất USD là điều sớm muộn sẽ xảy ra và được các ngân hàng cho là hợp lý. Vấn đề là các nhà băng còn nhìn nhau, rồi mới hướng lãi suất USD theo mặt bằng mới.

      Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần (từ 11 - 17/6), lãi suất huy động bình quân VND tại các NHTMNN cho các kỳ hạn 3 - 6 - 12 tháng lần lượt là 7,52% - 7,71% - 8,05%/năm. Tại các NHTMCP với tiền gửi VND cho 3 kỳ hạn tương tự tương ứng 7,91% - 8,19% - 8,42%/năm. Lãi suất huy động bình quân USD ở nhóm NHTMNN với các kỳ hạn trên lần lượt là 1,14% - 1,3% - 1,5%/năm so với 1,49% - 1,66% - 1,99%/năm tại nhóm NHTMCP.

      Mặt bằng lãi suất cho vay VND vẫn ổn định so với tuần trước: Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5-10%/năm, trung và dài hạn từ 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay VND của nhóm NHTMCP phổ biến ở mức từ 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay sau khi trừ đi phần hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức từ 4,5-6%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12-16,5%/năm.

Lãi suất cho vay USD tương đối ổn định so với tuần trước. Hiện tại lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức 3%/năm, trung và dài hạn từ 3,5-5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD của nhóm NHTMCP phổ biến ở mức từ 3-5%/năm, trung và dài hạn từ 4-6%/năm. 

      Theo số liệu của các TCTD đến ngày 16/6/2009, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng kỳ hạn 12 tháng có xu hướng tăng lên so với số liệu tuần trước đó, với mức tăng ở các kỳ hạn từ 0,12%/năm đến 0,21%/năm; lãi suất bình quân của các kỳ hạn còn lại có xu hướng giảm so với tuần trước đó. Mức giảm lớn nhất là 0,42%/năm, mức giảm nhỏ nhất là 0,05%/năm. Lãi suất bình quân qua đêm là 5,54%/năm (giảm 0,42%/năm so tuần trước), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 6,7%/năm đến trên 8,5%/năm.

      Đối với các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần) có xu hướng giảm nhẹ; lãi suất bình quân các kỳ hạn dài hơn có xu hướng tăng so với tuần trước đó. Lãi suất bình quân cao nhất là 2,09%/năm (đối với kỳ hạn 12 tháng), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng 0,5%/năm đến 1,6%/năm. 

      Trong tuần qua, tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại tương đối ổn định, hiện đang phổ biến quanh mức 17.799 đồng.