Đầu Tư | Thông tin về Đầu TưThủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển (KKTVB), thực hiện từ ngày 1/1/2010.


Vừa qua, Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) đã ký hợp đồng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong cả nước. Tổng số vốn Maritime Bank đầu tư cho các dự án là hơn 700 tỷ đồng.