HQ | Thông tin về HQNgày 11/1, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã ký kết kế hoạch hợp tác năm 2013 thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính.


Hàn Quốc vừa công bố một kế hoạch trị giá 5,9 nghìn tỷ Won (5,25 tỷ USD) để kích thích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy giảm tăng trưởng toàn cầu.


Ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị quyết  phê duyệt Hiệp định khung về các khoản vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế giai đoạn 2012 - 2015 giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.


Ngày 15/7, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết, Seoul đang đẩy mạnh việc hoàn tất các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương với một số nước thành viên ASEAN nhằm thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại của nước này với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.