khối ngoại | Thông tin về khối ngoại“Với nhà đầu tư dài hạn, VN-Index tại vùng 500 điểm được đánh giá là hấp dẫn, nên có thể xem xét mua vào."


Hôm nay, khối ngoại không còn bán thỏa thuận với lượng lớn như phiên trước. Nhóm cổ phiếu bluechip như SSI, KBC, DIG, HAG… vẫn được mua mạnh.


Tuần qua, khối ngoại đã đẩy mạnh bán ra đối với 1 số mã như STB, VIC, DPM… Tuy vậy, tổng giá trị mua ròng trên 2 sàn vẫn đạt hơn 300 tỷ đồng.


Hôm nay, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng gần 54 tỷ đồng tại HoSE do các mã STB, VIC và VPL bị bán thỏa thuận với lượng lớn.