Thông tin tỷ giá

Tháng 7, tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tăng 10 đồng/USDĐăng ngày: 03/07/09

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 7/2009 là 1 USD = 16.948 đồng. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng tỷ giá này tăng 10 đồng/USD so với tháng trước.

Theo Bộ Tài Chính, tháng 6, tỷ giá hoạch toán giữa VND với USD tiếp tục có xu hướng giảm giảm so với tháng 5 là 3 đồng, giảm so với tháng 4 là 37 đồng.

Đột ngột tháng 7, tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tăng 10 đồng so với tháng 6 (tháng 6 tỷ giá hoạch toán ngoại tệ là 1 USD = 16.938 VND).

Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tăng lên tới 10 đồng sau khi đã tăng mạnh từ mức 16.564 đồng/USD lên 16.973 đồng/USD (tăng tới 409 đồng/USD) hồi đầu năm.

Theo Bộ tài chính, tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước (KBNN).

KBNN và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.


Tỷ giá hoạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và USD từ đầu năm đến nay

Theo Bộ Tài Chính
V.Minh