Thông tin tỷ giá

Ngày 2/07/2009, Ngân hàng Đông Á hợp tác cùng Công ty Giải pháp Trực tuyến triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến hóa đơn mua hàng trên website http://www.bookvn.com qua kênh giao dịch Ngân Hàng Đông Á Điện Tử.


Xu thế chung trong những tháng cuối năm 2009 là giá vàng sẽ giảm. Tuy nhiên nhà đầu tư cần thận trọng với diễn biến tỷ giá VND/USD khi quyết định đầu tư.