Thông tin tỷ giá

Tỷ giá USD/VND niêm yết tại các NHTM là 17.800 – 17.802Đăng ngày: 29/06/09

Báo cáo của NHNN cho thấy, trong tuần qua, các Ngân hàng thương mại có xu hướng để tỷ giá niêm yết mua và bán USD/VND ở mức sát trần.

Tỷ giá niêm yết bán USD/VND của các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 17.800 – 17.802.

Lãi suất huy động VND của một số NHTM cổ phần (NH Sài Gòn Công thương, Đông Nam Á, VID Public) tăng từ 0,1- 0,3%/năm. Lãi suất huy động USD của NH Đông Nam Á điều chỉnh với mức giảm từ 0,1- 0,2%/năm.

Mức lãi suất huy động bình quân cụ thể như sau:

Mặt bằng lãi suất cho vay ổn định so với tuần trước: Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5 - 10%/năm, trung và dài hạn 10 - 10,5%/năm, lãi suất cho vay VND của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10-10,5%/năm.

Sau khi trừ đi phần hỗ trợ, lãi suất cho vay còn phổ biến ở mức từ 4,5- 6%/năm.

Lãi suất cho vay USD giảm từ 0,3 - 0,5% và hiện tại giao động quanh mức 4 - 6%/năm.

Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12-16,5%/năm.

Theo số liệu báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng, trong tuần, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng ở hầu hết các kỳ hạn tiếp tục có xu hướng giảm, ngoại trừ lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng tăng 0,65% so với tuần trước đó.

Mức giảm lớn nhất là 0,28%/năm (đối với kỳ hạn 1 tuần), mức giảm nhỏ nhất là 0,04%/năm (đối với kỳ hạn 3 tháng). Lãi suất bình quân qua đêm là 5,44%/năm (giảm 0,1%/năm so với tuần trước), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 6,3%/năm đến trên 8,6%/năm.

Đối với các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất bình quân ở tất cả các kỳ hạn đều có xu hướng giảm so với tuần trước đó (mức giảm từ 0,02 đến 0,3%/năm).

Lãi suất bình quân cao nhất là 1,31%/năm (đối với kỳ hạn 3 tháng), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng 0,4%/năm đến 1,1%/năm. Trong tuần không phát sinh các giao dịch kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Hạnh Lệ